Stakeholderonderzoek

Reputatie is een belangrijke indicator voor het succes van een organisatie. Het laat  zien in hoeverre groepen in de omgeving van de organisatie, deze positief beoordelen. Er zijn acht stakeholders waar een organisatie, persoon en/of project mee te maken heeft. Dit zijn afnemers, leveranciers, concurrentie, vermogensverschaffers, werknemers, belangenbehartigingsorganisaties, overheidsinstellingen en de media.

Op deze stakeholders kan invloed worden uitgeoefend
Vaak wordt invloed uitgeoefend op basis van de belangrijkste strategische thema’s / projecten van een organisatie. Je hebt stakeholders nodig om succesvol te zijn. Daarom wil je dat ze je steunen, maar er zijn ook stakeholders die een tegengesteld belang kunnen hebben. Bij het bouwen aan reputatie, zoek je steun van stakeholders om de doelen van de organisatie te bereiken. Hoe meer deze doelen bijdragen aan de maatschappij, hoe makkelijker het is om steun te verwerven en aan reputatie te bouwen.

Issuemanagement (beschermen van reputatie)
Soms vormen maatschappelijke onderwerpen een risico voor het succes en voortbestaan van de organisatie en haar reputatie bedreigt. Dat noemen we een issue. Het is belangrijk om te weten welke issues je organisatie kunnen raken, ze te monitoren en je voor te bereiden op een escalatie. Voor zowel maatschappelijke thema’s als issues geldt dat voorbereiding essentieel is. dat betekent een goede verkenning aan de hand van omgevingsfactoren, het en het innemen van een positie. In het geval van thema’s kun je vervolgens proactief activeren en evalueren. Bij een issue is het belangrijk om de actualiteit goed te monitoren en erop in te spelen als de situatie daarom vraagt. Het (c) model helpt je om deze stappen in kaart te brengen en om te zetten in concrete acties.

© model
Het © model creëert inzicht en impact in de beweging bij stakeholders om snel en effectief te kunnen (bij)sturen. Daarmee helpen we het vertrouwen bij stakeholders te vergroten en (maatschappelijke) issues die het vertrouwen kunnen beschadigen te beheersen.  We doen dit door enerzijds de rol en invloed van de  stakeholders in beeld te brengen en te analyseren. Anderzijds helpen wij bij het opzetten en uitvoeren van een bijbehorende strategie. Het © model is flexibel. Dat wil zeggen dat u het model vanuit iedere situatie kunt toepassen en/of kunt koppelen aan trends zoals ‘design thinking, lean en/of a agile (scrum).