Edelman Trust Barometer 2024

Een botsing van vertrouwen, innovatie en politiek

De Edelman Trust Barometer 2024 onthult een nieuwe paradox in het hart van de samenleving. Snelle innovatie biedt de belofte van een nieuw tijdperk van welvaart, maar dreigt in plaats daarvan de vertrouwensproblemen te verergeren, wat kan leiden tot verdere maatschappelijke instabiliteit en politieke polarisatie.

In een jaar waarin de helft van de wereldbevolking nieuwe leiders kan aanwijzen, is de acceptatie van innovatie essentieel voor het succes van onze samenleving. Hoewel mensen het erover eens zijn dat wetenschappers essentieel zijn voor de acceptatie van innovatie, zijn velen bezorgd dat de politiek te veel invloed op de wetenschap heeft. Deze perceptie draagt ​​bij aan het afnemende vertrouwen in de instellingen die verantwoordelijk zijn om ons door veranderingen en naar een welvarender toekomst te loodsen.